Informatie en aanwijzingen voor gebruik

Farmaceutisch ondernemer: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Duitsland, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Fabrikant: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Duitsland

Tetra Medica ContraIck Plus

Wijze van toediening: Oplossing voor toevoeging aan aquariumwater

Hoeveelheid werkzame stoffen per 1 ml oplossing: 2,5 mg methylthioniniumchloride, 1,0 mg malachietgroenoxalaat, 0,5 mg methylrosaniliniumchloride, 0,3 mg acriflaviniumchloride

Toepassingsgebieden: Witte stip (Ichthyophthirius multifiliis) en andere huid- en kieuwparasieten zoals Trichodina en Chilodonella.

Ziekteverschijnselen: Witte stipjes of plekken op de huid en vinnen, schokkerige en wrijvende bewegingen, vinknijpen, snelle ademhaling, doffe slijmhuid.

Contra-indicaties en bijwerkingen: Geen bekend. De eigenaar van het huisdier wordt vriendelijk verzocht om een dierenarts of apotheker op de hoogte te brengen van elke nieuw ontdekte bijwerking. De dierenwinkel of fabrikant van het product moet ook worden geïnformeerd over eventuele bijwerkingen.

Geneesmiddel voor tropische zoetwatervissen

Doseerinstructies/wijze van toediening: Goed schudden voor gebruik. De behandelingscyclus voor Tetra Medica ContraIck Plus duurt 8 dagen. Zorg er tijdens de behandeling voor dat het aquarium goed wordt belucht. Schakel UV-algenverdelgers en ozonsystemen uit. Gebruik geen actieve kool of andere absorberende filtermedia om het water te filteren. Maak waar mogelijk het filter voor gebruik goed schoon. Voer de behandeling altijd uit met het volledige visbestand in het aquarium, om te voorkomen dat momenteel gezonde dieren naderhand besmet raken. Tetra Medica ContraIck Plus gelijkmatig over het aquarium verdelen in de onderstaande hoeveelheden:

Dag 1: 20 druppels (1 ml) per 100 liter aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 2: 20 druppels (1 ml) per 100 liter aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 3 t/m 6: Geen toediening. Normaal voeren.
Dag 7: 20 druppels (1 ml) per 100 liter aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 8: Geen toediening. Normaal voeren. Een deel van het water verversen (30-50%). Na de gedeeltelijke waterverversing raden we aan om actieve kool te gebruiken om het water te filteren.

Aanbevolen wordt de behandeling direct daarna te herhalen, vooral als de ziekte witte stip aanhoudt.

Waterverkleuring is het gevolg van de werkzame stof en verdwijnt na een paar dagen.

Aanwijzingen voor correct gebruik:

•Tetra Medica ContraIck Plus niet gebruiken in combinatie met andere middelen tegen ziekten
• Als er te grote hoeveelheden van het product aan het aquarium worden toegevoegd, ververs dan een evenredig deel van het water

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het bewaren:
• Dit geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
• Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
• Het product uit de buurt van zonlicht houden.

Speciale voorzorgsmaatregelen:
• Voor diergeneeskundig gebruik.
• Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is verstreken.
• Dit product mag niet worden gebruikt op kreeftachtigen, garnalen, slakken, mosselen en andere ongewervelde dieren, omdat dit kan leiden tot intolerantie.
• Kan schadelijk zijn voor gevoelige plantensoorten zoals het geslacht Ceratophyllum (hoornblad).
• Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van ongebruikte geneesmiddelen:
• Dit product en zijn verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Informatie herzien:

Oktober 2017