Stress:

 

Stress bij vissen komt vaker voor dan men denkt. Maar wat is het eigenlijk en wat merkt men ervan aan de vissen. En natuurlijk ... wat is eraan te doen.

 

Stress bij vissen komt vaak door een slechte watersamenstelling zoals te zuur water, teveel ammoniak in het water of het water bevat te weinig zuurstof. Ook kan het komen door rovers, dat kunnen bijvoorbeeld roofvissen zijn die men in het aquarium heeft zitten, maar ook een kat die in het huis rondloopt en voor het aquarium gaat zitten kijken kan stress bij de vissen veroorzaken. Een teveel vissen in een aquarium is ook niet bevorderlijk en zal ook stress veroorzaken. Verder kan het veroorzaakt worden door temperatuurschommelingen, water vervuiling, het vangen van een vis en het transporteren van een vis. Al deze dingen kunnen behoorlijk wat stress opleveren bij een vis waardoor de vis zelfs ziekten op kan lopen en daardoor weer kan komen te overlijden.

 

De symptomen kunnen zijn zwaarder en sneller gaan ademhalen dan normaal, de vis kan een groeiachterstand krijgen, hij wordt vatbaarder voor infecties of er treden gedragsveranderingen op zoals uit het water proberen te springen of rondjes gaan zwemmen. Ook zenuwachtig heen en weer zwemmen langs de voorruit kan duiden op stress. Een vis kan ook stil in een hoekje wegkruipen wat ook duid op stress.

 

Wat kunt u er aan doen? Test het water of daar alles wel goed mee is, is daar iets mee aan de hand dan dat oplossen. Heeft u roofvissen in het aquarium zitten dan is dat natuurlijk een slechte combinatie met "normale" vissen en dient men daar iets aan te doen zoals de roofvissen ergens anders in onderbrengen. Heeft men een kat in huis die geregeld voor of op het aquarium gaat zitten dan moet u daar echt iets aan doen want het kan bij de vissen heel wat stress veroorzaken. Bij vervuiling, het aquarium schoonmaken en een gedeelte van het water verversen. Temperatuurschommelingen dienen te worden voorkomen, en gebeurt het toch door bijvoorbeeld een kapotte verwarming, dan zo snel mogelijk ingrijpen. Een teveel aan vissen zal opgelost moeten worden door een aantal vissen elders onder te brengen. Het vangen en/of transporteren van een vis is natuurlijk niet te voorkomen. Maar men kan het wel zo voorzichtig mogelijk doen en zorgen dat het water voor het transport goed op temperatuur blijft, dat kan men bijvoorbeeld doen door een krant om het transportzakje te wikkelen zodat het water niet te snel afkoelt. Is men op de plaats van bestemming aangekomen dan niet in één keer de vissen in het aquarium doen. Laat het transportzakje eerst minimaal een half uur in het aquarium drijven zodat het water in het zakje dezelfde temperatuur kan aannemen als in het aquarium.

 

Er zijn ook middelen in de dierenspeciaalzaak te koop om stress tegen te gaan. Zo kan men het filtermedium van Easy Life gebruiken. Het is speciaal ontwikkeld voor aquaria. Het filtermedium is natuurlijk en ongevaarlijk. Het zorgt voor een stabiele waterkwaliteit en gaat stress bij de vissen tegen. Een ander middel is Voogle van Easy Life, dit bevordert de gezondheid en het immuunsysteem van de vissen. De bescherming tegen ziektekiemen zorgt voor vermindering van stress.