NL - Cerpofor Dactycid Pro – is werkzaam tegen resistente inwendige en uitwendige wormen zoals nematoden, huidwormen (Gyrodactylus) en kieuwwormen (Dactylogyrus).

Inhoudsberekening: Bereken de inhoud van het aquarium zo goed mogelijk: Lengte x breedte x hoogte in decimeters levert de inhoud op van de kale bak in liters. Hiervan moeten dan de planten, de stenen, het kienhout, het zand en dergelijke afgetrokken worden. Meestal is dit 10%, maar in erg volle aquaria meer, tot wel 30%.

Waterkwaliteit: Voor een optimale werking van het product en daarmee, een snelle genezing van zieke vissen, is een goede waterkwaliteit essentieel. Test daarom altijd voor en na de behandeling de waterkwaliteit en corrigeer waar nodig.

Gebruik: Vul het meegeleverde buisje met 10 ml water. Neem het druppelflesje met component A en voeg 6 druppels toe. Open vervolgens één capsule en voeg het poeder uit deze cap- sule toe aan het buisje. Sluit het buisje met de dop en schud krachtig. Giet vervolgens de inhoud van het buisje in het aquarium. Deze oplossing is voldoende voor de behandeling van 25 liter aquariumwater. Herhaal deze procedure totdat het volledige aquariumvolume is behandeld. De kuur na 10 dagen herhalen.

Filter: Niet over kool of zeoliet filteren; UV-lampen en ozonapparaten tot 48 uur na de laatste toediening uitgeschakeld houden. Gedurende de behandeling geen water verversen tenzij een slechte waterkwaliteit hiertoe verplicht; in dat geval Dactycid Pro aan de toegevoegde hoeveelheid leidingwater nadoseren. Het aquariumfilter dient gewoon aan te blijven gedurende de behandeling. Eén week na de laatste toevoeging kunt u de wekelijkse waterverversingen hervatten (wij adviseren 10-20%).

Waarschuwing: Dit product kan schadelijk zijn voor lagere dieren zoals kikkers, garnalen, kreeften en slakken als wel voor Olifantsvissen en aanverwante soorten. Gebruik van Dactycid Pro bij aanwezigheid van deze dieren wordt dus afgeraden.

Dactycid Pro is ontwikkeld voor gebruik in ‘normale’ aquaria met een pH tussen 7 en 8.5 en een KH van 4-8°DH. Gespecialiseerde aquaria hebben vaak afwijkende waterwaarden waardoor de reactie op Dactycid Pro afwijkend kan zijn van normaal; hierbij doelen we op aquaria met een lage pH en/of KH waarden, als wel aquaria welke gebruik maken van osmose water waardoor de geleidbaarheid zeer laag is. Wildvang vissen kunnen erg gevoelig zijn voor medicijnen en reageren vaak slechter op medicijnen dan gekweekte vissen. Gebruik in deze afwijkende situaties is dan ook geheel voor eigen risico.

Diergeneesmiddel, alleen voor gebruik bij siervissen in zoetwater aquaria. In de verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren tussen 4 en 32°C. In geval van inname, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen.

Combinaties: Dactycid Pro kan niet gecombineerd worden met andere preparaten. U dient minimaal 1 week te wachten.

Informatie: Acanthocephala of haakwormen hebben een snuit met haken, waarmee ze zich in de darmwand vastzetten. De wormeieren komen via de ontlasting van de vis vrij. De larven uit deze eieren hechten zich op beekvlokreeftjes en insectenlarven en kunnen zo weer andere vissen besmetten.

De Nematoden of rondwormen zijn lange ronde wormen, die in de darmen voorkomen. De larven uit de eieren worden ook via voedseldiertjes overgebracht. Sommige larven maken een trektocht door het vissenlichaam en kunnen ingekapseld in spier- en orgaanweefsel voorkomen. Onder bepaalde omstandigheden ontstaan uit deze rustende larven weer volwassen wormen. Door Nematoden en Haakwormen aangetaste vissen vermageren en krijgen een slijmerige ontlasting.

Cammalanus cotti is een levendbarende rondworm, die zich manifesteert als een trosje roodachtige wormpjes, dat uit de anus van de vis hangt. De wormpjes die we hier zien zijn slechts het symptoom voor een veelvoud aan wormen dat dan in de darm aanwezig is.

Huid- en Kieuwwormen zijn platte zuigwormen (Trematodes Monogena). Gyrodactylus is een huidworm, die ook op de kieuw kan voorkomen en Dactylogyrus is de kieuwworm, die ook wel eens op de huid zit. Hun larven kunnen rechtstreeks naar andere vissen zwemmen om ze te besmetten. De huidwormen zijn levendbarend, waardoor ze zeer snel in aantal toenemen en er een grauwe slijmerige huid ontstaat.

De kieuwwormen leggen eieren. De larven en volwassen wormen tasten de kieuwen aan, waardoor de vis met open kieuwdeksels gaat zwemmen. Bij beide infecties krijgen de vissen het benauwd en schuren ze zich aan zand en stenen.

De ziekte wordt verergerd door schimmels, Witte Stip en bacteriën, die gelukkig afdoende te bestrijden zijn door met behulp van ALPAREX® en BACTYFEC®.

Hydra’s zijn zoetwaterpoliepen, die met watervlooien in het aquarium terechtkomen. Ze vermeerderen zich explosief op planten en ruiten en zijn bijzonder storend. Bovendien vergrijpen ze zich aan jongbroed.

Planaria’s zijn witgrijze platte wormpjes, die massaal op de voorruit voorkomen, vooral als het licht uit is. In principe voeden ze zich met organisch materiaal, maar bij gebrek hieraan kunnen ze parasiteren op kieuwen en slijmhuid van vissen, alsmede in de mantelholten van appelslakken. Visseneieren staan ook op het menu.