Gebruiksinformatie

Farmaceutisch bedrijf: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstraße 3, 67141 Neuhofen, Germany, +49 6236 41800
Gyrodol Plus 250
Werkzame stof: Praziquantel
100 ml suspensie voor toevoeging aan 500 l aquariumwater
Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling in volgorde van de werkzame stoffen:
100 ml suspensie bevatten: 1500 mg praziquantel

Geneesmiddel tegen kieuwwormen (Dactylogyrus), huidwormen (Gyrodactylus) en lintwormen (Cestodae) bij aquariumvissen der orden karperachtigen, baarsachtigen, meervalachtigen en tandkarpers in zoet- en zeewateraquaria.

Een versnelde ademhaling, schuren tegen voorwerpen, haastige, schrikachtige zwembewegingen verbonden met schrikverkleuring of apathisch „rondhangen“ zijn de symptomen van een besmetting met kieuwwormen. Bij huidwormen kunnen bovendien bloederige plekken op de huid te zien zijn. Vissen die snel vermageren hoewel geen verandering van het eetgedrag geconstateerd wordt, zijn besmet met een lintworm.
Bij grotere vissen kan op de volgende eenvoudige wijze worden gecontroleerd of de kieuwen besmet zijn: vang de verdachte vis, leg hem op een vochtige onderlaag en til voorzichtig een van de kieuwdeksels op met behulp van een pincet. Met een loep (vergroting 10x) zijn de licht gekleurde wormen nu goed te zien.

Contra-indicaties: geen bekend.

Waarschuwingen: Niet toepassen bij ongewervelde dieren (koralen, slakken, schelpdieren, garnalen enz.) in zoet- en zeewater. Vissen zonder schubben (modderkruipers en meervallen) en verzwakte vissen kunnen overgevoelig op het geneesmiddel reageren. In deze gevallen de behandeling met de halve dosis beginnen en de dosis daarna voorzichtig opvoeren. Andere platte wormen, bv. planaria’s, verdragen de werkzame stof praziquantel niet.

Gedurende de behandeling moet het aquarium voortdurend worden geobserveerd. Zodra u constateert dat de vissen het middel niet verdragen, moet ongeveer 50% van het water onmiddellijk worden ververst.

Bijwerkingen: Geen bekend. Indien u bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeken wij u ons en uw dierenarts of apotheek daarvan op de hoogte te stellen.
Voor siervissen in een aquarium

Toepassing: Gedurende de behandeling eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen, UV-C apparatuur en CO2-bemesting afzetten. In zeewateraquaria eveneens de eiwitafschuimer en ozonisator uitschakelen.

Vóór de behandeling 50% van het water verversen. Tijdens de behandeling het aquarium door middel van een membraanpomp met een uitstroomsteen van extra zuurstof voorzien.

JBL Gyroldol Plus 250 moet principieel ‘s ochtends aan het water worden toegevoegd. Daarna het gedrag van de vissen goed observeren.

Dosering en duur van de toepassing: De fles gedurende 1 minuut krachtig schudden.

Huidwormen, levendbarende kieuwwormen en lintwormen: 10 ml op 50 l liter water op de 1e dag. Daarna 48 uur laten werken. Vervolgens 30% van het water verversen.
Ei-leggende kieuwwormen: 10 ml op 50 liter water op de 1e dag. Daarna 48 laten werken. Vervolgens 30 % van het water verversen.

In een warmwateraquarium (temperatuur > 23°C) de behandeling na 7 dagen herhalen. In een koudwateraquarium (temperatuur < 23 °C) de behandeling na 10 dagen herhalen.

Aanbevolen manier van voeren tijdens de behandeling: Geef uw vissen tijdens de behandeling een duidelijk gereduceerde hoeveelheid voer.

Maatregelen bij overdosering, onderbreken of staken van de behandeling: Na constatering van een overdosering de helft van het water verversen.

Na afloop van de behandeling: Na afloop van de behandeling het water gedurende 24 uur door een filter met actieve kool filtreren om geneesmiddelrestanten uit het water te verwijderen. De actieve kool daarna volgens voorschrift deponeren. Door toevoeging van bacteriestartmiddelen aan het aquariumwater kunt u de micro-organismen die de behandeling niet hebben overleefd weer vervangen.

Tegen de inwerking van licht en warmte beschermen, in de originele verpakking bewaren.

• Op een voor kinderen onbereikbare plaats bewaren.

• Niet geschikt voor toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.

• Voor dieren. Geneesmiddel na bereiken van de vervaldatum niet meer gebruiken.

• Niet samen met andere geneesmiddelen gebruiken.

• Door gebruik van een waterzuiveringsmiddel neemt de werking van dit geneesmiddel af.

• Indien u vragen heeft over de toepassing van het middel kunt u zich tot uw dierenarts of apotheek wenden.
• Ch.-B. en vervaldatum: zie verpakking
05/2012

13 10072 81 0 V00

Pharmazeutischer Unternehmer:
JBL GmbH & Co. KG
67141 Neuhofen, Germany
+49 6236 41800, www.jbl.de