Zuurstofgebrek:

 

Als de vis(sen) naar lucht happen, een onregelmatige ademhaling hebben of aan de oppervlakte blijven hangen is de kans groot dat er een zuurstofgebrek is. Het kan echter ook komen door een ammoniak vergiftiging of een kooldioxydevergiftiging en een teveel aan CO2 in het water, lees die mogelijkheden dus ook even door.

 

Zuurstof komt in het water doordat het oppervlak zuurstof uit de lucht neemt en zo in het water terecht komt en natuurlijk door de planten in het aquarium.

 

Waar kan het van komen.

Een tekort aan zuurstof kan komen door ophoping van rottende stoffen zoals voedselresten en plantenresten of als er 's nachts geen beweging in het water is omdat de filter en/of de beluchting uitstaat. Ook dan treed een zuurstoftekort op want de planten nemen 's nacht zuurstof op uit het water maar staan het niet weer af, dat gebeurt alleen overdag. Tegenwoordig wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van CO2 bemesting of een CO2 installatie, ook dat kan de reden zijn van een zuurstoftekort. Verder, hoe warmer het water is des te minder zuurstof kan er in oplossen.

 

Wat er aan te doen.

Indien men gebruik maakt van CO2 dient men de toevoeging daarvan te verlagen en kijk of het dan beter wordt door de vissen goed te observeren. Zorg dat het oppervlaktewater in beweging is, zo wordt het oppervlak vergroot door de ontstane rimpeling en dus wordt er meer zuurstof opgenomen door het water. Zijn er rottende stoffen in het water dan dienen die te worden opgeruimd. Controleer de temperatuur ook, als deze te hoog is dient dat te worden aangepast.

 

Snel zuurstof toevoegen.

Om snel zuurstof toe te voegen kan men korte tijd ozon met de beluchting mengen met een ozonisator. Heeft men die niet dan kan men ook waterstofperoxyde in de bak toevoegen. Wil men waterstofperoxyde toevoegen zet dan eerst de filter uit en voeg 1 ml van de 3%-oplossing per 4 tot 5 liter water toe.

 

Tot slot.

Steeds moet men nagaan of er een beschadiging van de kieuwen bestaat want zuurstofgebrek treedt nauwelijks op in goed gefilterde bakken en verhoog de kans op zuurstof door gebruik te maken van goede zuurstofplanten zoals Cabomba-soorten, Vallisneria-soorten, Elodea densa (Waterpest) en Ceratophyllum demersum (Grof hoornblad).