Informatie en aanwijzingen voor gebruik

Farmaceutisch ondernemer: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Duitsland, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Fabrikant: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Duitsland

Tetra Medica TremaCestoNemaEx

Werkzaam farmaceutisch bestanddeel: 1 ml oplossing bevat 1 mg diflubenzuron

Wijze van toediening:Oplossing voor toevoeging aan aquariumwater

Toepassingsgebieden: Endoparasitaire wormen zoals nematoden (Capillaria - haarwormen, Oxyurida - draadwormen) en cestoden (lintwormen), kleine ectoparasitaire kreeftachtigen zoals karperluizen (Argulus) en ankerwormen (Lernaea), en huid- en kieuwwormen (Gyrodactylus en Dactylogyrus).

Ziekteverschijnselen: Vissen die zijn geïnfecteerd met nematoden en lintwormen zullen sterk vermageren ondanks normaal eetgedrag en soms zelfs vraatzucht. Karperluizen en ankerwormen zijn duidelijk zichtbaar op de huid van de vis. Vissen die worden aangetast door huid- of kieuwwormen vertonen meestal tekenen van verhoogde slijmproductie, schuren tegen voorwerpen, moeizame ademhaling en verstikking.

Contra-indicaties en bijwerkingen: Geen bekend. De eigenaar van het huisdier wordt vriendelijk verzocht om een dierenarts of apotheker op de hoogte te brengen van elke nieuw ontdekte bijwerking. De dierenwinkel of fabrikant van het product moet ook worden geïnformeerd over eventuele bijwerkingen.

Geneesmiddel voor tropische zoetwatervissen

Doseerinstructies/wijze van toediening: Het wordt aanbevolen om een groot deel van het water in het aquarium te verversen en het filter goed te reinigen alvorens het middel te gebruiken. Goed schudden voor gebruik. Per 20 liter water 20 druppels (1 ml) Tetra Medica TremaCestoNemaEx gelijkmatig over het aquarium verdelen. Het aquarium alleen op dag 1 behandelen. De behandelingscyclus duurt 7 dagen. Zorg er tijdens de behandeling voor dat het aquarium goed wordt belucht. Gebruik geen absorberende filtermedia (zoals actieve kool, ionenwisselaarhars etc.) om het water te filteren. Schakel UV-algenverdelgers en ozonsystemen uit. Na afloop van de 7 dagen 30-50%van het aquariumwater verversen en zo mogelijk actieve kool gebruiken om het water te filteren. Om alle worminfecties en kleine parasitaire kreeftachtigen aan te pakken moet de behandeling minstens één keer per 2-3 weken worden herhaald.

Aanwijzingen voor correct gebruik:

•Tetra Medica TremaCestoNemaEx niet gebruiken in combinatie met andere middelen tegen ziekten.
•Als er te grote hoeveelheden van het product aan het aquarium worden toegevoegd, ververs dan een evenredig deel van het water.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het bewaren:
•Dit geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
•Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
•Het product uit de buurt van zonlicht houden.
Speciale voorzorgsmaatregelen:
•Voor diergeneeskundig gebruik.
•Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is verstreken.
•Dit product mag niet worden gebruikt op kreeftachtigen, garnalen, slakken, mosselen en andere ongewervelde dieren, omdat dit kan leiden tot intolerantie.
•Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van ongebruikte geneesmiddelen:
•Dit product en zijn verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Informatie herzien:
Januari 2018