• Plaats ook eens iets in ons Gastenboek.
  • Hoeveel sterren geeft u onze website?

Informatie en aanwijzingen voor gebruik

Farmaceutisch ondernemer: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324
Melle, Duitsland, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Fabrikant: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8,
D-48291 Telgte, Duitsland

Tetra Medica FungiStop Plus

Wijze van toediening: Oplossing voor toevoeging aan aquariumwater

Hoeveelheid werkzame stoffen per 1 ml oplossing:
4,00 mg ethacridinelactaatmonohydraat
2,75 mg methylthioniniumchloride
2,00 mg acriflaviniumchloride

Toepassingsgebieden:
Schimmelinfecties veroorzaakt door o.a. Achlya en Saprolegnia, broedschimmel, bacteriële slijmhuidinfecties, bekschimmel en -rot, wonden en verwondingen.

Ziekteverschijnselen:
Wattenachtige witte plekken, schimmelachtige structuren op de vissenhuid, schimmelwonden, huidontstekingen.

Contra-indicaties en bijwerkingen: Geen bekend. De eigenaar van het huisdier wordt vriendelijk verzocht om een dierenarts of apotheker op de hoogte te brengen van elke nieuw ontdekte bijwerking. De dierenwinkel of fabrikant van het product moet ook worden geïnformeerd over eventuele bijwerkingen.

Geneesmiddel voor tropische zoetwatervissen

Doseerinstructies/wijze van toediening:
Goed schudden voor gebruik. De behandelingscyclus voor Tetra Medica FungiStop Plus duurt 8 dagen. Zorg er tijdens de behandeling voor dat het aquarium goed wordt belucht. Schakel UV-algenverdelgers en ozonsystemen uit. Gebruik geen actieve kool of andere absorberende filtermedia om het water te filteren. Maak waar mogelijk het filter voor gebruik goed schoon. Voer de behandeling altijd uit met het volledige visbestand in het aquarium, om te voorkomen dat momenteel gezonde dieren naderhand besmet raken.

Tetra Medica FungiStop Plus gelijkmatig over het aquarium verdelen in de onderstaande hoeveelheden:
Dag 1: 60 druppels (3 ml) per 100 liter aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 2: 30 druppels (1,5 ml) per 100 liter aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 3 t/m 6: Geen toediening. Normaal voeren.
Dag 7: 60 druppels (3 ml) per 100 liter aquariumwater. U wordt geadviseerd de vissen niet te voeren.
Dag 8: Geen toediening. Normaal voeren. Een deel van het water verversen (30-50%).
Na de gedeeltelijke waterverversing raden we aan om actieve kool te gebruiken om het water te filteren.

Als er geen duidelijke verbetering te zien is, wordt aanbevolen om de behandeling na ongeveer 2 weken te herhalen.

Waterverkleuring is het gevolg van de werkzame stof en verdwijnt na een paar dagen.

Aanwijzingen voor correct gebruik:

•Tetra Medica FungiStop Plus niet gebruiken in combinatie met andere middelen tegen ziekten
• Als er te grote hoeveelheden van het product aan het aquarium worden toegevoegd, ververs dan een evenredig deel van het water

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het bewaren:
• Dit geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
• Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
• Het product uit de buurt van zonlicht houden.

Speciale voorzorgsmaatregelen:
• Voor diergeneeskundig gebruik.
• Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is verstreken.
• Dit product mag niet worden gebruikt op kreeftachtigen, garnalen, slakken, mosselen en andere ongewervelde dieren, omdat dit kan leiden tot intolerantie.
• Kan schadelijk zijn voor gevoelige plantensoorten zoals het geslacht Ceratophyllum (hoornblad).
• Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van ongebruikte geneesmiddelen:
• Dit product en zijn verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Informatie herzien:
Oktober 2017