eSHa gdex® - TEGEN HUIDWORMEN, KIEUWWORMEN EN LINTWORMEN

DIERGENEESMIDDEL VOOR SIERVISSEN IN AQUARIA

Hoe weet ik wanneer ik eSHa gdex® moet gebruiken?

Het stellen van de juiste diagnose is vaak het succes voor een snelle genezing. Veel visziekten zijn zeer besmettelijk en verspreiden zich snel in het aquariumwater. Het is dan ook van groot belang dat u snel kunt behandelen. Er zijn vroegtijdige signalen die u waarschuwen als er iets niet in orde is met uw vissen.

Huid:- de huid is de eerste bescherming en afweersysteem en toont meestal ook de eerste tekenen van een ziekte of gebrek door een infectie. Iedere verkleuring dient u nauwlettend in de gaten te houden.

Vinnen:- let op de vinnen. Indien deze dicht tegen het lichaam van de vis zijn aangedrukt duidt dit vaak op een ziekte of gebrek. Vooral bij levendbarende vissen.

Zwemgedrag:- ongebruikelijk zwemgedrag of schommelen kan kenmerkend zijn voor de aanwezigheid van een ziekte.

Welke vissen kunnen behandeld worden met eSHa gdex®?
Tropische vissen
Koudwater vissen
Zeewater vissen

eSHa gdex® is veilig voor vissen, planten, garnalen, slakken en filters indien correct gedoseerd. eSHa gdex® geeft uitstekende resultaten, speciaal bij tropische vissen maar kan ook in quarantainebakken bij zeewater vissen gebruikt worden.

Toepassingsgebieden:
Bij huid- en kieuwwormen (Monogenea zoals Gyrodactylus sp. en Dactylogyrus sp.) en tegen lintwormen (Cestoda). [Niet effectief bij de meeste Nematoden].

SYMPTOMEN VAN HUID-, KIEUW-, EN LINTWORMEN:

Overmatige slijmafscheiding; samengeknepen vinnen die ook rafelig kunnen worden;

met het hele lichaam langs stenen en bodem schuren; in gevorderd stadia kunnen witte of gele plekken of beschadigingen op de huid zichtbaar zijn (als gevolg van secundaire infectie); Schuren met de kop of bij de kieuwdeksels;

kleine rode bloedplekjes op de huid; kleurverandering;

onregelmatige ademhaling; ademhaling via slechts één kieuw; wijd opengesperde kieuwdeksels; traag zwemmen of stilhangen; bleke en gezwollen kieuwen die tot buiten de kieuwdeksels kunnen steken en de vissen kunnen lethargisch onder het wateroppervlak hangen.

Het snel vermageren van de vis ondanks opname van de normale hoeveelheid voer. Zelfs bij voedseltoename komt de vis niet bij en lijkt vermagerd.

Niet alle vissen hebben de symptomen. De symptomen beperken zich vaak tot een vissoort of tot enkele verwante vissoorten. Huid- en kieuwwormen zijn praktisch onzichtbaar voor het blote oog maar kunnen onder een microscoop al bij relatief geringe vergroting (10-200x) zichtbaar gemaakt worden. Huid- en kieuwwormen zijn in het algemeen soort specifiek, maar ze kunnen wel meeliften met andere vissoorten, met visnetten en planten of via water.

Bijwerkingen: niet bekend.

Verdraagzaamheid
eSHa gdex® wordt goed verdragen door siervissen. Wij hebben geen negatieve invloeden geobserveerd bij kreeftachtige, slakken en mosselen. Er is niet genoeg informatie om uitspraken te doen over lagere dieren zoals koralen, anemonen, enz.

Voorzorgsmaatregelen
- Niet over actief-adsorberende filterstoffen (bijv. actieve kool) filteren. U mag over filterwatten, zand, grind ed. doorfilteren.
- Kunstharsen en UV-lampen uitschakelen tijdens de behandeling omdat deze de werking van het product kunnen beïnvloeden.
- De filterinhoud regelmatig reinigen en dag en nacht laten lopen. Bij uitval zorgen voor een vervangende zuurstofbron.

- De waterkwaliteit moet goed zijn voordat u het product gaat gebruiken.
- Het is raadzaam om elke maand 20-25% van het water te verversen.
- Indien u vlak na/tijdens een kuur water wenst te verwisselen denk er dan aan dat u met het water ook een gedeelte preparaat er uithaalt! U kunt dit ondervangen door een overeenkomstige dosering ná waterverversing toe te voegen.

Wisselwerkingen met andere producten
- Geen preparaten door of met elkaar toepassen (tenzij geadviseerd van fabrikantwege).
- Chemisch actieve producten kunnen de werking verminderen of zelfs reacties geven. Als dit gebeurt dan wordt dit vaak veroorzaakt door overmatig gebruik van chloorverwijderaars of metaalbinders (veel waterverbeteraars) of door het gebruik van oxydatoren (waterstofperoxide) kunstharsen en Uv-licht. Vaak is het voldoende om voor behandeling één keer ruim water te verversen (30-50%) zonder waterverbeteraar.

- eSHa gdex® kan veilig worden gebruikt in combinatie met al onze zoetwater geneesmiddelen (eSHa 2000®, EXIT® en HEXAMITA®). Ieder product normaal gedoseerd.

Een veel voorkomend verschijnsel dat vissen die afgemat, verzwakt en/of beschadigd zijn, belaagd worden door voorgenoemde parasieten en vaak tot overmaat van ramp ook nog tegelijk andere ziekten krijgen, brengt vele aquariumliefhebbers ten wanhoop. Echter, eSHa gdex® mag en kan in combinatie met al onze zoetwater geneesmiddelen. De combinatie van eSHa 2000®, EXIT en eSHa gdex® geeft een extreem breed werkingsspectrum.
Combineer eSHa gdex® met Hexamita voor een zeer effectief geneesmiddel voor Discussen en andere zacht water Cichliden. U heeft dus met deze vier producten een krachtig hulpmiddel bij de verzorging van uw vissen.

Samenstelling / ml: 66 mg Praziquantel

Ondersteuning en herstel
eSHa OPTIMA® (sporenelementen-mineralen) is aan te bevelen om als recovery te gebruiken na de behandeling met eSHa gdex® en het kan optreden ter ondersteuning van een zo optimaal evenwicht als mogelijk. Teven is eSHa PRO-PHYLL® (plant-voedingsstoffen) aan te bevelen zodat uw aquarium iedere dag op zijn mooist staat te schitteren en waarin dan zowel uw kennissen, vrienden en bezoekers als u en uw familie zich zullen vergenoegen.

1 Bereken het volume van uw aquarium door middel van de volgende berekening:

liters lengte x breedte x diepte (in cm) /1000

2 Lees het volume van uw aquarium af op onderstaande schaal. Lees naar beneden voor de juiste dosering voor dag 1, 2 en 3. De dosering op dag 2 en 3 zijn gelijk.

3 Flacon omkeren boven uw aquarium en op de doorzichtige pipet drukken om te druppelen. (100 druppels = 3,2ml).

Standaard dosering
1e dag: 1 druppel per liter aquariumwater
2e dag: 1⁄2 druppel per liter aquariumwater
3e dag: 1⁄2 druppel per liter aquariumwater
5e dag: 20-50% water wisselen

Als toevoeging op standaard dosering:
Bij lintwormen (Cestoda) of aanhoudende monogenea:
8e dag: 1 druppel per liter aquariumwater
9e dag: 1⁄2 druppel per liter aquariumwater
10e dag: 1⁄2 druppel per liter aquariumwater
12e dag: 20-50% water wisselen

Speciale dosering

Als de vissen besmet zijn met Gyrodactylus (levendbarende monogenea):

1e dag: 1 druppel per liter aquariumwater.

Bij geen of onvoldoende resultaat, één keer 50% water verversen zonder ontchloorder of metaalbinders (zie wisselwerkingen en voorzorgsmaatregelen). Hierna de kuur herhalen. Bij complicaties van, voor u, onbekende aard DIRECT gedeeltelijk water verversen en contact opnemen met uw vakwinkel. Dit product wordt biologisch afgebroken. Als u direct na dit product een ander wilt gebruiken, kunt u alle ingrediënten verwijderen door filtering over verse actieve kool of door een waterverversing uit te voeren.

Waarschuwingen
- Diergeneesmiddel voor siervissen in aquaria

- Niet bij dieren gebruiken, die voor consumptie bestemd zijn

- Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen houden

- Flacon en bijsluiter steeds in originele verpakking bewaren

- Oplossing kan vlekken veroorzaken

- Vorstvrij en droog bewaren

- Na afloop van de houdbaarheidsdatum niet meer gebruiken

- Productresten verdund met water in de goot steen wegspoelen, lege verpakkingen met het huisvuil verwijderen

- Deze informatie kan wijzigen

- Dit is algemene productinformatie en dient derhalve niet te worden verward met de gebruiksaanwijzing die in de verpakking van het product zit. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit document.

eSHa gdex® is te verkrijgen in:
20ml - 180ml - 300ml - 500ml - 1000ml

eSHa Labs,
Postbus 431
6200 AK Maastricht
Nederland.

SAMEN LOSSEN WIJ HET OP!
eSHa Labs ©2013