eSHa HEXAMITA - GENEESMIDDEL VOOR DISCUS EN ANDERE CICHLIDEN

Wanneer HEXAMITA gebruiken?

Het stellen van de juiste diagnose is vaak het succes voor een snelle genezing. Veel visziekten zijn zeer besmettelijk en verspreiden zich snel in het aquariumwater. Het is dan ook van groot belang dat u snel kunt behandelen.

Er zijn vroegtijdige signalen die u waarschuwen als er iets niet in orde
is met uw vissen:
Huid :- de huid is de eerste bescherming en afweersysteem en toont meestal ook de eerste tekenen van een ziekte of gebrek door een infectie. Iedere verkleuring dient u nauwlettend in de gaten te houden.

Vinnen :- let op de vinnen. Indien deze dicht tegen het lichaam van de vis zijn aangedrukt duidt dit vaak op een ziekte of gebrek. Vooral bij levendbarende vissen.

Zwemgedrag :- ongebruikelijk zwemgedrag of schommelen kan kenmerkend zijn voor de aanwezigheid van een ziekte.

Welke vissen kunnen behandeld worden met eSHa HEXAMITA?

HEXAMITA is een speciale formule die gebruikt kan worden bij Discusvissen en andere Cichliden (en is bovendien uitstekend geschikt voor Maanvissen en Gouramis)

Welke syptomen zijn zichtbaar bij mijn vissen als ze getroffen zijn door gatenziekte?

Er zijn een aantal kenmerkende symptomen toe te schrijven aan de gatenziekte (Hexamita, Octomitus) waardoor veel Discus, Maanvissen en andere Cichliden getroffen worden.
Niet alle symptomen zijn zichtbaar.
De eerste tekenen van deze infectieziekte zijn:

De geïnfecteerde vis wordt afgezonderd, of zondert zichzelf af van de rest van de groep.

Symptomen van de vervolgfase kunnen zijn:
- verminderde eetlust
- doffe ogen
- verkleuring (donkerder worden) van de huid
- afwijkend gedrag
- trage reactie
- witte draadachtige ontlasting
(in sommige gevallen)

Symptomen van de eindfase van de infectie zijn:
- de sensorische poriën op het hoofd zijn vergroot en worden gevuld met een witachtig pus. Buisvormige huiduitslag (witachtig pus in de vorm van laesies die kunnen worden verward met wormen).
- Snel voortwoekerend huidverval.
- Afzonderen van de groep en opgezwollen lichaam.
- Laesies in de buurt van het hoofd, de laterale lijn en aan de uiteinden van de vinnen.
- Dunner wordend lichaam met teruggetrokken buik.
- Kleine gaten in voorhoofd en lichaam.
- ‘Slechte’ huid.
Het is belangrijk op te merken dat de zintuiglijke poriën niet altijd beïnvloed worden en dit dus niet als zichtbaar teken gezien wordt, waardoor een infectie door Hexamita onopgemerkt kan blijven.

De parasiet verblijft vaak onopgemerkt in de darmen, waardoor de infectieziekte zich vaak verspreidt door de interne organen, met de dood als gevolg.
Een traditionele behandeling is gemedicineerd voedsel om de ingewanden te bereiken waar de meeste Hexamita parasieten verblijven. Echter, geïnfecteerde vissen verliezen hun eetlust. Daarom is in dit geval behandelen moeilijk. HEXAMITA lost dit probleem voor u op.

Welke andere ziektebeelden behandeld HEXAMITA?

HEXAMITA kan succesvol worden ingezet in strijd tegen een groot aantal parasieten die verantwoordelijk zijn voor een diversiteit aan ziektebeelden en condities.

De meest voorkomende ziektebeelden zijn: kieuwwormen, darmstoornissen, huidverslijming.

Met HEXAMITA kunt u deze ziektebeelden succesvol behandelen evenals veel andere voorkomende ziektebeelden inclusief schimmels, vinrot en buikwaterzucht. HEXAMITA is het complete geneesmiddel tegen de meeste ziektebeelden die uw Discusvissen en andere Cichliden kunnen treffen.

Wanneer uw vissen lijden aan de ‘Gatenziekte’ zijn ze verzwakt en veel vatbaarder voor andere secundaire infecties. Omdat eSHa HEXAMITA de meeste infectieziekten naast de ‘Gatenziekte’ bestrijdt, is het gevaar op een secundaire infectieziekte geweken.

Hoe ontstaat de gatenziekte?
De ziekte ontstaat meestal bij Discus en Cichlide soorten maar kan ook andere soorten treffen zoals Gouramis. De ziekte wordt veroorzaakt door een microscopisch kleine parasiet Hexamita genaamd (vaak refererend aan Octomitus en Spironucleus).

De ziekte is besmettelijk en infecteert. Velen claimen dat de ziekte ongeneeslijk is.

De meeste Discus en Cichliden zijn drager van de Hexamita veroorzakende parasiet echter, onder normale omstandigheden, ontwikkeld zich dit niet tot een gevaarlijke infectie.

Maar wanneer het immunsysteem van de vis verzwakt (vaak veroorzaakt door een slechte waterkwaliteit, slechte voeding, stress veroorzakende factoren zoals transport etc.) kan het probleem plotseling opduiken.

Het introduceren van nieuwe vissen in het aquarium kan ook problemen veroorzaken omdat andere parasieten, waar de bestaande bezetting niet resistent tegen is, samengebracht worden in hetzelfde leefmileu. Het is raadzaam niet af te wachten tot uw vissen de symptomen van een infectie vertonen (zoals het weigeren van voedsel) en ze daarom goed in de gaten te houden.

Dosering

Bij behandeling van de symptomen van de ziekte zoals bovenstaand beschreven, gebruik dan een standaard 3 dagen kuur met HEXAMITA.

Met een meerdaagse dosering bereikt u uitzonderlijke resultaten, terwijl uw vissen zo min mogelijk ongemak hebben.

1 Bereken het volume van uw aquarium. Bereken alleen het gebied dat gevuld is met water.

Liters is Lengte x Breedte x Diepte in cm ÷ 1000

2 Zoek uw aquarium volume op de dosering schaal. (toevoegen doseringsschaal zonder de Gallons, dus alleen de volumes in liters)
Lees omlaag naar het corresponderende aantal druppels die nodig zijn voor dag een, twee en drie. Let op: De dosering voor dag 2 en 3 is identiek.
Voorbeeld: voor een aquarium van 100 liter doseerd u 25 druppels op dag 1, 12 druppels op dag 2 en 12 druppels op dag 3.

3 Doseer de druppels HEXAMITA in het aquarium door het flesje ondersteboven te houden en zacht in de druppelpipet te knijpen. (20 druppels = 1 ml)
Er moet een zichtbare verbetering optreden binnen 1-2 dagen.
Standard dosering
(voor 100 liter)
Dag 1 :- 25 druppels
Dag 2 :- 12 druppels
Dag 3 :- 12 druppels

Een flesje HEXAMITA (20 ml) is voldoende voor een 3 daagse kuur voor 800 liter.

Opmerking: In ernstige gevallen (wanneer de vissen al tekenen van het laatste stadium van de infectie vertonen) is het mogelijk de standaard dosering te verdubbelen of zelfs driedubbel te doseren. Dit geeft zeer snel resultaat en dient echter alleen gedaan te worden als de infectie vergevorderd is.

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen wanneer ik eSHa HEXAMITA gebruik?
Waterverversing?

Normaal gesproken is het niet nodig voor de behandeling een gedeelte van het water te verversen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen:

1 In het geval van twijfelachtige of slechte water kwaliteit. Door regelmatig testen met eSHa AQUA-QUICK-TEST kunnen problemen tijdig opgemerkt worden.

2 Als u binnenkort uw reguliere waterverversing moet doen.
3 Als waterverbeteraars (ontchloorders, metalenbinders) gebruikt zijn.
4 Als u een ander product gebruikt of gebruikt heeft (ververs in dit geval 2 x 40% van uw water over een periode van 3 dagen of filter over verse actieve kool).

Indien u vlak na/tijdens een kuur water ververst, denk er dan aan dat u met het water ook een gedeelte preparaat er uithaalt! U kunt dit ondervangen door een overeenkomstige hoeveelheid HEXAMITA ná de waterverversing te doseren.
Filteren?

U kunt doorfilteren over niet-adsorberende filtermaterialen zoals, wol, zand, grind etc.

Chemisch actieve filter materialen, zoals actieve kool, chloorverwijderaars of metaalbinders (veel waterverbeteraars), UV licht, oxydatoren (waterstofperoxide), kunstharsen etc. dienen ALTIJD verwijderd te worden. Deze kunnen de werking verminderen of zelfs reacties geven. Filters dag EN nacht laten lopen!

Overdosering?

Het is niet raadzaam meer te doseren dan de aanbevolen dosering wanneer u HEXAMITA gebruikt.

Overige behandelingen?

Combineer geneesmiddelen nooit met elkaar tenzij de fabricant dit specifiek aangeeft of aanbeveelt.

HEXAMITA is veilig te combineren met eSHa EXIT en/of eSHa gdex®.

Gebruik van HEXAMITA samen met eSHa EXIT?
HEXAMITA kan gebruikt worden in combinatie met eSHa EXIT (tegen ‘Witte Stip’) en/of eSHa gdex® (tegen huidwormen, kieuwwormen en lintwormen). Deze combinatie voorziet u van een krachtig en breed effectief middel voor de genezing van de meest voorkomende ziektebeelden die uw Discus en andere Cichliden kunnen treffen.

Hoe houd ik mijn vissen in goede gezondheid?
Na een ziekte bevelen wij aan om uw vissen eSHa OPTIMA® te geven.

eSHa OPTIMA® is een combinatie van spoorelementen, vitaminen en mineralen, en is speciaal ontwikkeld om zoetwater vissen in top conditie te krijgen en te houden. Bij ziekte en verwondingen verzwakt de weerstand van uw vissen, eSHa OPTIMA® zorgt voor een snel en goed herstel na ziekte van de vissen.
Waarschuwingen:
- Lees voor gebruik altijd de gebruiksinformatie.
- Product kan vlekken in kleding e.d. veroorzaken.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

- Flacon en bijsluiter altijd in de originele verpakking en vorstvrij bewaren.

- Buiten bereik van open wondjes, ogen en andere gevoelige delen houden
- Alleen voor gebruik bij siervissen
- Deze informatie kan wijzigen

- Dit is algemene productinformatie en dient derhalve niet te worden verward met de gebruiksinformatie die bij de verpakking zit.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit document.

SAMEN VINDEN WIJ DE OPLOSSING
©2011 eSHa Labs
Postbus 431
6200 AK Maastricht