eSHa 2000® - GENEESMIDDEL TEGEN SCHIMMELS, VINROT & BACTERIEN

COMBINATIE PREPARAAT VOOR AQUARIUMVISSEN MET ULTRA BREED SPECTRUM WERKING (UBS)

Wanneer eSHa 2000® te gebruiken?

Het stellen van de juiste diagnose is vaak het succes voor een snelle genezing. Veel visziekten zijn zeer besmettelijk en verspreiden zich snel in het aquariumwater. Het is dan ook van groot belang dat u snel kunt behandelen. Met eSHa 2000 weet u zeker dat u meteen een goede behandeling start, indien u niet 100% zeker de diagnose van de ziekte kunt vaststellen. Er zijn vroegtijdige signalen die u waarschuwen als er iets niet in orde is met uw vissen.

Huid: de huid is de eerste bescherming en afweersysteem en toont meestal ook de eerste tekenen van een ziekte of gebrek door een infectie. Iedere verkleuring dient u nauwlettend in de gaten te houden.

Vinnen: let op de vinnen. Indien deze dicht tegen het lichaam van de vis zijn aangedrukt duidt dit vaak op een ziekte of gebrek. Vooral bij levendbarende vissen.

Zwemgedrag: ongebruikelijk zwemgedrag of schommelen kan kenmerkend zijn voor de aanwezigheid van een ziekte.

Welke vissen kunnen behandeld worden met eSHa 2000®?
Tropische vissen
Koudwater vissen
Zeewater vissen
eSHa 2000 is veilig voor vissen, planten en filters.

Toepassingsgebieden

eSHa 2000® behandelt primaire en secundaire schimmelziekten, bacteriële slijmhuid infecties, wondheling, parasitaire huid- en kieuwwormen, parasitaire infecties en slijmhuidbescherming.
Een der grootste problemen waar veel aquarium liefhebbers mee geconfronteerd worden is het stellen van de juiste diagnose. Met dit preparaat is het gevaar van verkeerde of onjuiste medicijnen aan het water toe voegen grotendeels bezworen.

 

1 SYMPTOMEN BIJ ZIEKTEBEELD: De vis zwemt vreemd met dichtgeknepen vinnen en maakt slinger- en schommel bewegingen. Vaak voorkomend bij levendbarende; in het speciaal bij Mollies.

NAAM VAN DE ZIEKTE: ‘Slinger-, schommelziekte’

2 SYMPTOMEN BIJ ZIEKTEBEELD: Verkleuringen van de schubben, huidtroebeling, schimmelwoekering over de schubben en oppervlak van de huid. Secundaire schimmelziekten zijn veel voorkomend.

NAAM VAN DE ZIEKTE: ‘Protozoaire parasieten’ - Een breed spectrum van ziektebeelden vaak veroorzaakt door een aantal microscopische externe protozoaire parasieten.

3 SYMPTOMEN BIJ ZIEKTEBEELD: Witte of gebroken witte katoenachtige uitstulpingen op de vinnen of lichaam van de vis. Vaak voorkomend bij wondjes of een beschadigde huid. Een klassieke secundaire infectieziekte.

NAAM VAN DE ZIEKTE: ‘Schimmelziekte’ - het meeste kans op schimmel soorten als Saprolegnia en Achyla

4 SYMPTOMEN BIJ ZIEKTEBEELD: Uw vis maakt vreemde bewegingen en wil zich schuren langs planten, decoratie en de bodembedekking van het aquarium. De vis reageert nerveus en opgejaagd.

NAAM VAN DE ZIEKTE: ‘Protozoaire parasieten’ - Mogelijk een bacteriële infectie. Wanneer dit gepaard gaat met kleine witte puntjes (stip) op de vinnen / het lichaam spreken we van ‘witte stip’. (Gebruik in dit geval eSHa Exit gecombineerd met eSHa 2000®).

5 SYMPTOMEN BIJ ZIEKTEBEELD: Open wondjes of rood doorlopen plek ken op de huid of het lichaam van de vis.

NAAM VAN DE ZIEKTE: ‘Zweren en wondjes’ - vaak ontstaan door overmatig voeren / kweken. Meestal gepaard gaande met een secundaire infectieziekte zoals ‘schimmelziekte’ indien niet wordt behandeld.

6 SYMPTOMEN BIJ ZIEKTEBEELD: De lippen en bek van de vis verkleuren in eerste instantie en ontwikkelen daarna een katoenachtige bekschimmel die het eten moeilijk al dan niet onmogelijk maakt.

NAAM VAN DE ZIEKTE: ‘Bekschimmel’ - ook wel bekend als de Flexibacter bacterie.

7 SYMPTOMEN BIJ ZIEKTEBEELD: De vis ziet er gezwollen uit en de vinnen staan ver van het lichaam af. Rode plekken zijn meestal zichtbaar bij de aanzet van de vinnen en rond de anus. De ogen komen min of meer uit het lichaam (‘pop-eye’).

NAAM VAN DE ZIEKTE: ‘Buikwaterzucht’ - de verzamelnaam voor een combinatie van een virale en/of bacteriële infectie.

8 SYMPTOMEN BIJ ZIEKTEBEELD: De vis ademt snel en hangt aan het oppervlak van het water of in de buurt van de uitstromer. Ondanks het snelle ademhalen blijft de vis lusteloos en slaperig.

NAAM VAN DE ZIEKTE: ‘Kieuwproblemen’ - kunnen een symptoom zijn van een infectieziekte door schimmels of wormen, of, door een slechte waterkwaliteit. (eSHa 2000® kan de waterkwaliteit niet verbeteren, dit doet u door water te verversen).

9 SYMPTOMEN BIJ ZIEKTEBEELD: De vinnen van de vis zien er beschadigd en rafelig uit. De randen zijn kenmerkend rood of wit.

NAAM VAN DE ZIEKTE: ‘Vinrot’ - vaak ontstaan door overmatig voeren / kweken. Meestal gepaard gaande met een secundaire infectieziekte zoals ‘schimmelziekte’ indien niet wordt behandeld.

10 SYMPTOMEN BIJ ZIEKTEBEELD: Neon Tetra’s worden bleek en vertonen een vreemd zwemgedrag. Mogelijk lijden ze aan vinrot en worden ze zichtbaar dunner. Er verschijnt een zadelvormige verkleuring over de rug net achter de rugvin. De symptomen verergeren alvorens de hele vis zijn kleur verliest.

NAAM VAN DE ZIEKTE: ‘Neonziekte’ - veel voorkomend bij Neon Tetra’s echter deze ziekte kan ook andere vissoorten treffen, in het bijzonder Barbelen en Danios. De vis kan de parasiet dragen doch niet geïnfecteerd raken. eSHa 2000® blokkeert de Neon Tetra ziekte.

eSHa 2000® bestrijdt succesvol de verwekkers van deze gevreesde organismen alsook een breed scala infectieziekten die kenmerkend zijn door de hierboven genoemde symptomen. Deze infectieziekten zijn vaak erg besmettelijk en verspreiden zicht snel naar gezonde vissen. Hoe eerder u kunt behandelen hoe meer kans op genezing.

Geneest eSHa 2000® elke ziektebeeld?
eSHa 2000® met breedbandwerking werkt effectief tegen meer dan achttien ziektebeelden en ziekteverwekkers. Echter het geneest niet elke ziekte die uw vissen kan treffen.

Hoe houd ik mijn vissen in goede gezondheid?
Gebruik eSHa OPTIMA om uw vissen gezond en sterk te houden. eSHa OPTIMA is een combinatie van sporenelementen, vitaminen en mineralen, en is speciaal ontwikkeld om zoetwater vissen in top conditie te krijgen en te houden. Bij ziekte en verwondingen verzwakt de weerstand van uw vissen, eSHa OPTIMA zorgt voor een snel herstel van de vissen.

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen wanneer ik eSHa 2000® gebruik?
Waterverversing?

Normaal gesproken is het niet nodig voor de behandeling een gedeelte van het water te verversen. Er zijn echter een aantal uitzonderingen:

1 In het geval van twijfelachtige of slechte waterkwaliteit. Door regelmatig testen met eSHa AQUA-QUICK-TEST kunnen waterkwaliteit problemen tijdig opgemerkt worden.

2 Als u binnenkort uw reguliere waterverversing moet doen.

3 Als waterverbeteraars (ontchloorders, metaalbinders) gebruikt zijn.

4 Als u een ander product gebruikt of gebruikt heeft (ververs in dit geval 50% van uw water of filter over verse actieve kool). Indien u vlak na / tijdens een kuur water ververst, denk er dan aan dat u met het water ook een gedeelte preparaat er uithaalt! U kunt dit ondervangen door een overeenkomstige hoeveelheid eSHa-2000® ná de waterverversing te doseren.

Filteren?

U kunt door filteren over niet-adsorberende filtermaterialen zoals, wol, zand, grind etc.

Chemisch actieve filter materialen, zoals actieve kool, chloorverwijderaars of metaalbinders (veel waterverbeteraars), UV licht, oxydatoren (waterstofperoxide), kunstharsen etc. dienen ALTIJD verwijderd te worden. Deze kunnen de werking verminderen of zelfs reacties geven. Filters dag én nacht laten lopen!

Overdosering?
Overdoseren is niet aanbevolen. Echter, eSHa 2000® is normaal gesproken niet giftig (onder normale omstandigheden) wanneer de aanbevolen dosering per ongeluk wordt overschreden.

Overige behandelingen?

Combineer geneesmiddelen nooit met elkaar tenzij de fabricant dit specifiek aangeeft of aanbeveelt.

Kan ik eSHa 2000® ook voor andere doeleinden gebruiken?

Ja! eSHa 2000® heeft nog diverse andere nuttige eigenschappen:

1 Als desinfectiemiddel voor vissen, planten en voorwerpen, alvorens deze in het aquarium te zetten. Behandel het hele aquarium met de standaard dosering eSHa 2000® (25 druppels per 100 liter) nadat de nieuwe vissen in het aquarium zijn geïntroduceerd.
(opmerking: zichtbaar zieke nieuwe vissen dient u in quarantaine te houden).

Dosering
De voorwaarden voor de behandeling van de ziekteverwekkers zoals uiteengezet in de tabel bij gebruik van een standaard 3 dagen dosering van eSHa 2000.

Meerdaagse dosering bereikt uitzonderlijke resultaten, terwijl uw vissen zo min mogelijk leed wordt aangedaan.

1 Bereken het volume van uw aquarium. Bereken alleen het gebied dat gevuld is met water.

Liters is Lengte x Breedte x Diepte in cm ÷ 1000

2 Zoek uw aquarium volume op de dosering schaal.
Lees omlaag naar het corresponderende aantal druppels die nodig zijn voor dag een, twee en drie. Let op: De dosering voor dag 2 en 3 is identiek.

Voorbeeld: Een aquarium van 100 liter benodigd 25 druppels op dag 1, 12 druppels op dag 2, 12 druppels op dag 3.

3 Doseer de druppels eSHa 2000 in het aquarium door het flesje ondersteboven te houden en zacht in de druppelpipet te knijpen. (20 druppels = 1 ml)

Standaard dosering

(Voor 100 liter)
Dag 1 :- 25 druppels
Dag 2 :- 12 druppels
Dag 3 :- 12 druppels

Een 20 ml flesje eSHa 2000 is voldoende voor een drie-daagse kuur voor totaal 800 liter.

Speciale doseringen
Preventief doseren door een dag de standaard dosering (25 druppels per 100 liter) om problemen met nieuwe vissen en planten te voorkomen. Gebruik eenzelfde dosering als u vissen gaat transporteren ter voorkoming van problemen door beschadiging, stress of trauma.

Extra hoge dosering: verdubbel de standaard drie-daagse dosering voor zeer zieke vissen, voor preventie van schimmels op ei-afzettingen en voor snelle resultaten.
In uitzonderlijke gevallen kan de 2e dosering (dag 2 of 3) een aantal dagen langer gedoseerd worden.

Dosering in zacht water: In zacht water (laag carbonaat gehalte) verhoogt u de dosering. Indien de GH lager is dan 4°dGH dan verdubbeld u de standaard dosering van 3 dagen (verhoog van 25 naar 50 druppels op dag 1 en van 12 naar 24 druppels op de dagen 2 en 3).

2 Het helpt bij het bevorderen van een goed ei-legsel. Een standaard dosering van 3 dagen met eSHa 2000® beschermt de ei-afzetting van schimmels en beschermt de ei-afzetting na bevruchting.

Niet bevruchte eitjes gaan niet schimmelen waardoor de gezonde eitjes niet kunnen worden aangetast. De uitkomst van het ei-legsel is hoger dan normaal door eliminatie van de schadelijke micro-organismen.

3 Het behandelen van opeenvolgende infectie-ziekten. eSHa 2000® kan weer gebruikt worden als uw visbestand te maken krijgt met een nieuwe infectie tijdens het herstel (verminderd immuunsysteem) van een vorige ziekte. Dit kan duiden op een ander probleem zoals een slechte waterkwaliteit. Algemeen genomen krijgen de vissen meestal te maken met ‘witte stip’ als gevolg van een verzwakt immuunsysteem. eSHa 2000® kan veilig gebruikt worden in combinatie met eSHa Exit (een effectief middel tegen de meeste soorten witte stip), wat u een effectief middel geeft om deze infectie te elimineren.

Waarschuwingen
- Lees voor gebruik altijd de gebruiksinformatie.
- Product kan vlekken in kleding e.d. veroorzaken.
- Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

- Flacon en bijsluiter altijd in de originele verpakking en vorstvrij bewaren.

- Buiten bereik van open wondjes, ogen en andere gevoelige delen houden.
- Alleen voor gebruik bij siervissen.
- Deze informatie kan wijzigen.

- Dit is algemene productinformatie en dient derhalve niet te worden verward met de gebruiksinformatie die bij de verpakking zit.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van dit document.

SAMEN VINDEN WIJ DE OPLOSSING
©2011 eSHa Labs
Postbus 431
NL 6200 AK Maastricht