Kooldioxyde vergiftiging:

 

Bevindt er zich teveel kooldioxyde in het water dan treden dezelfde symptomen op als bij een zuurstofgebrek en bij een ammoniak vergiftiging, de vissen happen naar lucht, hebben een onregelmatige ademhaling en hangen aan de oppervlakte. Kooldioxyde vergiftiging is alleen mogelijk bij een lage pH. Men kan dus al snel zien of het om een kooldioxyde- of een ammoniak vergiftiging gaat door de pH waarde te meten. Is de pH lager dan 6 dan is het kooldioxyde vergiftiging en is de pH hoger dan 6 dan is het een ammoniak vergiftiging.

 

Als therapie moet het water voorzichtig naar een hogere pH waarde gebracht worden. Een te grote kooldioxydeconcentratie treedt bij normale doorluchting en voldoende waterbeweging zelden op daar de kooldioxyde dan "eruit geblazen" wordt.