Naam: Sumo II of Sumo modderkruiper (denk er wel om dat meerdere balteata soorten die naam hebben).

Wetenschappelijke naam: Schistura (cf.) balteata.

Synoniemen: Nemacheilus (cf.) balteatus.

Oorsprong: Vietnam en Thailand. De in de handel verkrijgbare soort is waarschijnlijk afkomstig van de bovenloop van de rivieren in Kayin.

Biotoop: Aziatisch.

Geslachtsonderscheid: Volwassen mannetjes hebben vergrote "wangen", dit kan men het beste zien van voren of van bovenaf.

Temperatuur: 22 - 26 graden Celsius.

pH: 6,5 tot 7,5. Geeft de voorkeur aan zwak zuur tot neutraal water.

GH: 5 tot 12.

Licht: Veel.

Beplanting: Normale beplanting mag maar hoeft niet vanwege het feit dat in hun natuurlijke habitat weinig planten aanwezig zijn door de zeer sterke stroming.

Bodembedekking: Zand, grind, rotsen en gladde stenen.

Stroming: Sterk tot zeer sterk.

Leeftijd: Onbekend.

Lengte: 7 tot 10 cm.

Voedsel: Droogvoer voor bodembewoners, diepvriesvoer en levend voer. Afwisselend voeren is belangrijk.

Aquariummaat: 100 cm.

Waterlaag: Bodembewoner.

Gedrag tegenover soortgenoten: Territoriale vis, dus zijn er veel schuilplaatsen nodig.

Gedrag tegenover andere soorten: Andere bodembewoners kunnen beter worden vermeden, ze zullen er ruzie mee maken. Vissen uit soortgelijke biotopen zoals de Danio, Devario, Mystacoleucus, kleine Barilius soorten, Pethia, Puntius en Rasbora soorten vormen de beste opties.

Aantal: Groepje.

Geschikt voor: Ervaren aquariaan.

Geschikt voor gezelschapsaquarium: Nee.

Tijd voor uitkomen eitjes: 

Bijzonderheden: Deze vissen hebben snel stromend water nodig wat zeer zuurstofrijk moet zijn. Het is daarom belangrijk regelmatig 40 tot 50% van het water te verversen (ongeveer 1x per week). Hun habitat kan het beste zo goed mogelijk worden nagebootst door een snelstromend water te imiteren met een bodem die bestaat uit grof grind, grof zand, stenen en vele schuilplaatsen. Als de vis zich een schuilplaats heeft toegeëigend zal deze door de vis worden verdedigd tegen soortgenoten en andere vissen die in de buurt proberen te komen. Men kan dus het beste meerdere schuilplaatsen per vis maken zodat de vis zijn favoriete grot kan uitkiezen. Er zijn meerdere balteata soorten, de kleuren verschillen dan ook (zie de foto's), voor de rest zijn alle eisen e.d. hetzelfde.

Kweekinfo: In aquaria niets over bekend.

 

GEZOCHT: Kunt u ons helpen aan een eigengemaakte foto(s) van de hier besproken soort?

Stuur ons dan even een email door ergens op deze regel te klikken en we nemen zo snel mogelijk contact met u op, ook kunt u de foto's meezenden met uw email als een bijlage. Wij en onze bezoekers zijn u er zeer dankbaar voor en u krijgt er eeuwige roem voor terug.