Informatie en aanwijzingen voor gebruik

Farmaceutisch ondernemer: Tetra GmbH, Herrenteich 78, D-49324 Melle, Duitsland, Tel. +49 (0) 5422/105-0, Made in Germany, www.tetra.net

Fabrikant: Aquarium Münster, Pahlsmeier GmbH, Galgheide 8, D-48291 Telgte, Duitsland

Tetra Medica HexaEx

Werkzaam farmaceutisch bestanddeel: 1 ml oplossing bevat 50 mg 2-amino-5-nitrothiazol

Wijze van toediening: Oplossing voor toevoeging aan aquariumwater

Toepassingsgebieden:
Endoparasitaire flagellaten (Hexamita, Spironucleus etc.), die vaak voorkomen in de darmen van Amerikaanse cichliden.

Ziekteverschijnselen:
Deze zijn in het begin vaak vrij algemeen. De vissen kunnen zich bijvoorbeeld afzonderen of er kan een kleurverandering optreden (met name een donkere verkleuring van de huid bij discusvissen). Andere tekenen zijn vissen die gewicht verliezen en slijmerige, geleiachtige ontlasting hebben waarin darmflagellaten zitten die onder een microscoop zichtbaar zijn. In een gevorderd stadium kunnen er ook gaatjes en kraterachtige gaten in de vissenhuid ontstaan, vooral bij de kop (“gatenziekte”).

Contra-indicaties en bijwerkingen: Geen bekend. De eigenaar van het huisdier wordt vriendelijk verzocht om een dierenarts of apotheker op de hoogte te brengen van elke nieuw ontdekt bijwerking. De dierenwinkel of fabrikant van het product moet ook worden geïnformeerd over eventuele bijwerkingen.

Geneesmiddel voor tropische zoetwatervissen

Doseerinstructies/wijze van toediening:
Het wordt aanbevolen om ten minste 30-50% van het water in het aquarium te verversen en het filter grondig te reinigen alvorens Tetra Medica HexaEx te gebruiken. Goed schudden voor gebruik. Eén behandelingscyclus duurt 7 dagen. Zorg er tijdens de behandeling voor dat het aquarium goed wordt belucht. Schakel UV-algenverdelgers en ozonsystemen uit. Gebruik geen actieve kool of andere absorberende of adsorberende filtermedia om het water te filteren. Maak waar mogelijk het filter voor gebruik goed schoon. Verwijder geen vissen tijdens de behandeling, om te voorkomen dat momenteel gezonde vissen naderhand besmet raken.

Tetra Medica HexaEx gelijkmatig over het aquarium verdelen in de onderstaande hoeveelheden:
Dag 1: 40 druppels (2 ml) per 100 liter of 8 druppels (0,4 ml) per 20 liter
Dag 3: 30 druppels (1,5 ml) per 100 liter of 6 druppels (0,3 ml) per 20 liter
Dag 5: 30 druppels (1,5 ml) per 100 liter of 6 druppels (0,3 ml) per 20 liter
Dag 8: Geen toediening. Een deel van het water verversen (30-50%). Na de gedeeltelijke waterverversing raden we aan om actieve kool te gebruiken om het water te filteren.

Het wordt aanbevolen om de behandeling na ongeveer twee weken te herhalen.

Aanwijzingen voor correct gebruik:

•Tetra Medica HexaEx niet gebruiken in combinatie met andere middelen tegen ziekten.
•Als er te grote hoeveelheden van het product aan het aquarium worden toegevoegd, ververs dan een evenredig deel van het water

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het bewaren:
•Dit geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
•Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
•Het product uit de buurt van zonlicht houden.
Speciale voorzorgsmaatregelen:
•Voor diergeneeskundig gebruik.
•Niet gebruiken als de houdbaarheidsdatum is verstreken.
•Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van ongebruikte geneesmiddelen:
•Dit product en zijn verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Informatie herzien:

Oktober 2017