Gebruiksinformatie

Farmaceutisch bedrijf: JBL GmbH & Co. KG, Dieselstraße 3, 67141 Neuhofen, Germany +49 6236 41800

JBL Punktol Plus 250

100 ml oplossing voor toevoeging aan 2.000 l aquariumwater

Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling in volgorde van de werkzame stoffen: 100 ml bevatten:
120 mg malachietgroenoxalaat
160 mg methylthioniniumchloride

Geneesmiddel ter bestrijding van ééncellige huidparasieten bij aquariumvissen. Voorbeelden hiervan in zoet water: Ichthyophthirius, Ichthyobodo (Costia), Heteropolaria, Chilodonella, Tetrahymena, Trichodina, Glossatella. In zeewater: Cryptocarion, Brooklynella, Uronema.

Op griesmeel lijkende witte puntjes op de huid, vinnen en kieuwen van de vissen zijn de typische kenmerken van de in zoet water door Ichthyophthirius veroorzaakte zogen. witte-stipziekte. In zeewater wordt de ziekte veroorzaakt door Cryptocarion. De puntjes zijn groter, bijna puur wit en minder talrijk dan in zoet water. Het preparaat werkt ook tegen de
steeds weer voorkomende, hardnekkige stammen van Ichthyophthirius. Fluweelachtige, dunne, blauwachtig-witte plekken op de huid bij zoetwatervissen duiden vaak op een infectie met de boonvormige huidvervuiler Costia (Ichthyobodo). Een tappijtachtige witte “beharing” om de bek, vaak als gevolg van een verwonding of reeds aanwezige infectie bij draadvinnigen, wordt veroorzaakt door het klokdiertje Heteropolaria colisarum.

Daarnaast kan een besmetting met de voornoemde en andere parasieten gepaard gaan met de volgende onspecifieke symptomen: versnelde ademhaling, schuren tegen decoratieobjecten, stijve vinnen, gebrek aan eetlust, verminderde beweeglijkheid, apathisch gedrag, verdonkeren van de huidkleur, vermeerde slijmvorming.

Contra-indicaties: Geen bekend.

Waarschuwingen: JBL Punktol Plus 250 wordt niet verdragen door kraakbeenvissen (haaien en roggen). Bij koralen en andere ongewervelde dieren in zeewater is een langdurige beschadiging mogelijk. Vissen daarom voor de behandeling overdoen naar een apart quarantaineaquarium. Bij ongewervelde dieren in zoet water (garnalen, kreeften, slakken etc.) kunnen overgevoeligheden optreden. Het verdient daarom aanbeveling om deze dieren voor de zekerheid van de behandeling uit te sluiten. Vissen zonder schubben (modderkruipers en meervallen) en verzwakte vissen kunnen overgevoelig op het geneesmiddel reageren. Bij deze vissen de behandeling met de halve dosis beginnen en de dosis daarna voorzichtig opvoeren.

Bijwerkingen: Geen bekend. Indien u bijwerkingen bij uw vissen waarneemt, verzoeken wij u ons en uw dierenarts of apotheek daarvan op de hoogte te stellen.

Voor siervissen in aquaria

Toepassing: Vóór de behandeling eventueel voorhanden actieve kool uit het filter verwijderen, UV-C apparatuur en CO2-bemesting afzetten. In zeewateraquaria eveneens de eiwitafschuimer en ozonisator uitschakelen. Vóór de behandeling de helft van het water verversen. Tijdens de behandeling het aquarium door middel van een membraanpomp met een uitstroomsteen beluchten.

JBL Punktol Plus 250 moet in de ochtend aan het water worden toegevoegd. Daarna het gedrag van de vissen goed observeren.

Dosering en duur van de behandeling: Dosering en duur van de behandeling zijn afhankelijk van het type ziekteverwekker.

1) Ichthyophthirius (witte stippen in zoet water) en Cryptocarion (witte stippen in zeewater): 5 ml op 100 l water op de 1e dag. Op de 3e, 5e enz. t/m de 15e dag de behandeling met een hele dosis herhalen.
2) Costia (huidvervuiler): 5 ml op 100 l water op de 1e dag. Op de 3e, 5e en 7e dag de behandeling met een hele dosis herhalen.

3) Alle andere ééncellige parasieten: 5 ml op 100 l water op de 1e dag. De behandeling op de 3e dag met een hele dosis herhalen.
Onmiddellijk vóór iedere herhaaldosis 50 % van het water verversen.
Vooropgesteld dat de vissen hogere temperaturen verdragen, heeft een verhoging van de watertemperatuur tot 30°C een positieve invloed op de behandeling.

In bijzonder ernstige gevallen kan het noodzakelijk zijn om de behandeling nog geruime tijd voort te zetten, met name bij de zogen.

hardnekkige stammen van Ichthyophthirius.

Aanbevolen manier van voeren gedurende de behandeling: Na het begin van de behandeling de vissen gedurende 3 dagen niet voeren. Vanaf dag 4 de vissen weer met kleinere porties beginnen te voeren.

Filtratie gedurende de behandeling: Biologisch zeer actieve filters, die al lang niet meer zijn schoongemaakt, kunnen het geneesmiddel gedeeltelijk deactiveren. Wij adviseren daarom om het filter vóór de behandeling schoon te maken. Bij een behandeling van witte stip moet de bodem van het aquarium vóór iedere behandeling met behulp van een slibstolp worden afgezogen.

Maatregelen bij overdosering, onderbreking of staking van de behandeling: Na constatering van een overdosering de helft van het water verversen.
In geval dat een dosis is overgeslagen, deze zo spoedig nodig alsnog toedienen en de behandeling vervolgens zoals beschreven voortzetten.

Na afloop van de behandeling: Na afloop van de behandeling het water gedurende 24 uur door een filter met actieve kool filtreren om geneesmiddelrestanten te verwijderen. Daarna de kool volgens de voorschriften deponeren. Door toevoeging van een bacteriestarter aan het aquariumwater kunt u de aangetaste micro-organismen helpen zich te herstellen.

Tijdens de behandeling en de eerste dagen na afloop daarvan dagelijks de ammonium/ammoniak- en nitrietwaarden controleren. Als de nitrietwaarde hoger is dan 0,5 mg/l moet onmiddellijk de heft van het water worden vervangen en een bacteriestartmiddel aan het aquariumwater worden toegevoegd.

Tegen licht en warmte beschermen, in de originele verpakking bewaren.
• Buiten bereik van kinderen bewaren.

• Niet geschikt voor toepassing bij dieren die voor de productie van levensmiddelen zijn bestemd.

• Diergeneesmiddel. Na afloop van de vervaldatum niet meer gebruiken.

• Niet samen met andere geneesmiddelen toepassen.

• Door het gebruik van een waterzuiveringsmiddel neemt de werking van dit geneesmiddel af.

• De werkzame stof veroorzaakt een verkleuring van het water die na korte tijd vanzelf verdwijnt.

• Met het verkleuren van decoratieve elementen van kunststof en van voegen van transparante siliconen moet rekening worden gehouden.

• Per ongeluk gemorst geneesmiddel kan textiel irreversibel van kleur veranderen.

• Indien u vragen hebt over de toepassing van het middel kunt u zich tot uw dierenarts of apotheek wenden.

• Ch.-B. en vervaldatum: zie verpakking

08/2012

Pharmazeutischer Unternehmer:
JBL GmbH & Co. KG
67141 Neuhofen, Germany
2 113100 668105 +49 6236 41800, www.jbl.de